Tietosuoja

Helmien talon asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä:
Helmien talo Oy Tupparintie 27, 34800 VIRRAT

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissä asioissa: Jaana Hopkins, 045 2324295, info@helmientalo.fi

2. Rekisteröidyt: Asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus: Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella ja niitä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluiden kertomiseen satunnaisten uutiskirjeiden välityksellä.

4.Rekisterissä on tallennettu yhteystiedoista: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Asiakastiedoista: tiedot ostetuista tuotteista /palveluista.

5. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tuleelähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saatu asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä verkkolomakkeen, sähköpostin tai puhelinkeskustelun kautta.

7. Tietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Helmien talo oyn ulkopuolelle. Olemme varmistaneet että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: Checkout oy, Hostingpalvelu Oy.

8. Käsittelyn kesto: Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja kirjanpitolaki velvoittaa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaiseisessa lähettämässämme markkinointisähköpostisamme olevan linkin kautta.

9. Tietoja käsittelevät Helmien talo oy työtekijät tilauksia kootessaan.

10. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin.

tech
Helmien talo Oy
Tupparintie 27
FI-34800, Virrat
FINLAND
puh. 045 23 24 295
info@helmientalo.fi
Y-tunnus: 2266949-3
Paytrail
Virtain myymälä avoinna 1.3.2022 alkaen toistaiseksi: TI-PE klo 10-17:00 ja LA klo 9-15. MAANANTAINA sopimuksen mukaan, olen silloinkin pääsääntöisesti paikalla, mutta varmistathan etukäteen, että olen paikalla ( 045 2324295 tai info@helmientalo.fi. Verkkokauppa toimii normaalisti 24h/vrk ja toimitukset pyritään lähettämään joka arkipäivä.